Ważne informacje odnośnie faktury do paragonu – o czym trzeba wiedzieć?

Istnieje wiele istotnych kwestii, dotyczących prowadzonej dokumentacji przy ewidencji obrotu. Jedna z nich dotyczy NIP-u nabywcy, umieszczanego na paragonie fiskalnym. Numer Identyfikacji Podatkowej w tym przypadku może odegrać istotną rolę. Ale temat ten warto poruszyć z jeszcze jednego powodu. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą bowiem w życie ważne regulacje prawne, dotyczące wystawiania faktur do paragonów. A tu NIP klienta będzie miał kluczowe znaczenie. O jakie dokładnie przepisy chodzi?

Jaką funkcję może pełnić NIP nabywcy na paragonie?

Przedsiębiorca prowadzący ewidencję obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego zwykle ma do czynienia przede wszystkim z 2 głównymi rodzajami dokumentów: paragonami fiskalnymi i fakturami VAT. Co więcej, dokumenty te w pewnych kwestiach „spotykają się ze sobą” i to właśnie za sprawą Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy. Jeden z przykładów takiej sytuacji dotyczy reguły, która od wielu lat funkcjonuje w polskich przepisach. O co dokładnie w niej chodzi? Paragon fiskalny, wystawiony dla danego nabywcy, jeśli zawiera jego NIP oraz dodatkowo opiewa na kwotę nie wyższą, niż 450 zł (czy też 100 euro), może pełnić rolę uproszczonej faktury VAT. To pewnego rodzaju ułatwienie dla klienta korzystającego z usług konkretnej firmy. Tego rodzaju dokument może posłużyć choćby podczas przygotowania – zgodnie z przepisami ustawy o VAT – deklaracji podatkowej od towarów i usług. Należy jednak pamiętać, że aby było to możliwe, NIP nabywcy musi znaleźć się w części fiskalnej otrzymanego paragonu.

Zatem nie każdy taki dowód sprzedaży może służyć jako uproszczona faktura VAT. Ponadto, nie na każdym paragonie fiskalnym musi się znaleźć NIP nabywcy. Kiedy powinno do tego dojść? Na wyraźną prośbę klienta, przedsiębiorca ma obowiązek umieścić jego NIP na paragonie (przed wystawieniem wydruku). Istnieje jednak pewien wyjątek. Jeśli urządzenie rejestrujące, za pomocą którego przedsiębiorca ewidencjonuje obrót i daną transakcję, nie dysponuje opcją umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie, wtedy sprzedawca nie musi spełnić tej prośby. A takich modeli w na dzień dzisiejszy wciąż dużo funkcjonuje. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, a to za sprawą nowych przepisów…

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Nowe regulacje prawne, które zostały już wspomniane w tym tekście, tak naprawdę pochodzą z większej, ważnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Co prawda jej przepisy weszły w życie z początkiem września, jednak pewne zasady, o których one mówią, zaczną funkcjonować w sposób faktyczny od 1 stycznia 2020 roku. Tak jest chociażby w przypadku przywołanej kwestii wystawiania faktur do paragonów.

Na czym dokładnie polega ten zapis? Zgodnie z jego treścią, od 1 stycznia przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę tylko do paragonu fiskalnego, na którym znajduje się (w części fiskalnej) wydrukowany NIP nabywcy. Niezastosowanie się do tej reguły będzie groziło dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Jak wynika z nowelizacji ustawy o VAT, organ podatkowy może ustalić dla podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe – w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku widniejącego na tej fakturze. Co czeka przedsiębiorców, którzy z racji prowadzonej działalności potrzebują takiego rozwiązania, chcą stosować je zgodnie z literą prawa, ale użytkowane przez nich urządzenia fiskalne nie pozwalają na wystawianie paragonów z NIP-em nabywcy? Niestety będą musieli dokonać zakupu nowszej technologii, dysponującej taką funkcjonalnością. Dlatego w lepszej sytuacji są podatnicy, których czeka nabycie pierwszego urządzenia rejestrującego. Pomijając już możliwość skorzystania z ustawowej ulgi, ci przedsiębiorcy będą już raczej wybierać z modeli gwarantujących wydruk NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych. Warto też dodać, że zawsze można sprawdzić, czy dany model posiada omawianą funkcjonalność, na przykład na stronie SprawdzKase.pl.

1 Comment

  1. PorteR

    Sprawdziłem, na szczęście moje urządzenie fiskalne umożliwia wystawienie paragonu z NIPem klienta 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA: *

© 2022 superpos.com.pl

Theme by Anders NorenUp ↑