Nie zlekceważ procedury instalacyjnej urządzenia fiskalnego!

Tak prawdę mówiąc, to nie ma możliwości zlekceważenia tej procedury. Dlaczego? Ponieważ sam zakup urządzenia rejestrującego nie wystarcza do prowadzenia ewidencji obrotu z jego użyciem. Dopiero poprawne przejście całego procesu instalacyjnego oraz wykonywanie późniejszych obowiązków fiskalnych zapewni działalności handlowej zgodność z prawem. Dziś jednak pomówmy o tej pierwszej kwestii.

Rejestracja oraz instalacja urządzenia fiskalnego to poważna sprawa. Wymaga od nas bezbłędnego i terminowego wykonania szeregu czynności. Ale nie oznacza to zaraz, że trzeba obawiać się tej procedury. Jeśli przystąpimy do niej odpowiednio wcześniej, posiadając wiedzę na temat jej przebiegu – nie tylko zyskamy gwarancję, że wszystko odbyło się zgodnie z ustalonymi przepisami, ale nawet na tym zyskamy.

Co najpierw?

Procedura zaczyna się od naszego kroku, wynikającego ze świadomości koniecznego zaopatrzenia się w urządzenie fiskalne oraz wiedzy, kiedy najpóźniej powinno to nastąpić. A więc, najpierw przystępujemy do rejestracji, dostarczając (w formie pisemnej) zawiadomienie do właściwego Urzędu Skarbowego. Dokument musi zawierać takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
  • NIP podatnika
  • planowaną liczbę urządzeń fiskalnych
  • dokładne adresy miejsc, w których mają być zainstalowane te urządzenia
  • termin instalacji

Od nas zależy, czy pismo dostarczymy osobiście, czy listownie. Ważne jednak, aby uczynić to nie później, niż 1 dzień przed datą planowanego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Co później?

Potem przychodzi czas na moment kluczowy, czyli – fiskalizację. Co to takiego? To przestawienie funkcjonowania urządzenia rejestrującego sprzedaż z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Tej operacji może dokonać tylko uprawniony serwisant, pochodzący zazwyczaj z firmy, w której zakupiliśmy naszą kasę bądź drukarkę fiskalną. Musimy też pamiętać, że fiskalizacja jest czynnością jednorazową i nieodwracalną – odtąd wszystkie działania poczynione na urządzeniu rejestrującym będą w nim zapisywane, tworząc dokumentację późniejszej ewidencji obrotu. Z tą chwilą możemy też rozpocząć wystawianie paragonów. Niemniej, warto wykorzystać czas, gdy wybrany przez nas model pracuje w trybie szkoleniowym i nauczyć się jego obsługi, by późniejsze transakcje przebiegały sprawnie i bezstresowo.

Co na koniec?

Ostatni etap polega przede wszystkim na ponownym powiadomieniu (oczywiście pisemnie) Urzędu Skarbowego o przeprowadzonej fiskalizacji – nie później, niż 7 dni od tego wydarzenia. Podobne zgłoszenie realizuje też serwis, odpowiedzialny za instalację urządzenia rejestrującego. Tak samo, jak na początku, do nas należy decyzja, czy dostarczymy dokument sami, czy drogą pocztową – w drugim przypadku będzie liczyć się data widniejąca na stemplu. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymamy numer ewidencyjny, który powinien zostać umieszczony na obudowie kasy lub drukarki fiskalnej, w widocznym miejscu. Możemy to zrobić przy użyciu wodoodpornego markera bądź naklejki z numerem.

 

Na tym kończy się procedura instalacyjna. Dlatego, zgodnie z zapowiedzią, należy wspomnieć o korzyści, wynikającej z poprawnego spełnienia wszystkich warunków. Przedsiębiorca ma bowiem możliwość skorzystania z ulgi, przysługującej podatnikom dokonującym pierwszego zakupu kas albo drukarek fiskalnych. Zwrot potrafi wynieść nawet 90 % wydanej kwoty, jednak nie więcej, niż 700 zł. Co nie zmienia faktu, że w wielu przypadkach jest to znaczna obniżkach koniecznych, początkowych kosztów, związanych ze sprzedażą towarów i usług na rzecz klientów indywidualnych.

1 Comment

  1. Zimon

    od czego zależy wysokość zwrotu w ramach ulgi za zakup urządzenia fiskalnego? będę wdzięczny za odpowiedź bo właśnie czeka mnie taki zakup, pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż CAPTCHA: *

© 2021 superpos.com.pl

Theme by Anders NorenUp ↑