Ważne wiadomości dotyczące przeglądów i raportów – o tym musisz pamiętać!

W przypadku wejścia w życie tak rozległych i poważnych rozwiązań, jak system online, trzeba liczyć się też istotnymi zmianami w przepisach – związanymi czy to z technologiami sprzedaży nowej generacji, czy też z dotychczasowymi zasadami prawnymi. O ile jednak specyfika tych pierwszych od razu wymusza inne podejście w pewnych kwestiach (np. dotyczących procedury instalacyjnej), o tyle szczegóły odnoszące się do znanych, wcześniej przestrzeganych wymogów potrafią umknąć uwadze. Dlatego tym razem w telegraficznym skrócie powiemy, co należy odnotować w kontekście obowiązkowych przeglądów serwisowych i wystawiania raportów fiskalnych.

Przegląd techniczny – kiedy (jeszcze) jest konieczny i co grozi za jego niewykonanie?

Wśród podstawowych obowiązków użytkowników urządzeń rejestrujących (takich jak wystawianie paragonów, archiwizowanie ich kopii czy odpowiednie przechowywanie książki serwisowej) niezmiennie pozostaje kwestia przeglądów technicznych. Każda stosowana kasa lub drukarka fiskalna – także online – musi bowiem przechodzić stosowną kontrolę serwisową, nie rzadziej niż co 2 lata. Warto przy okazji wspomnieć, że takie przeglądy mogą odbywać się częściej. Czynności związane z kontrolą przeprowadza uprawniony serwis, ale – na zlecenie podatnika. I to on zatem musi zadbać o terminowość wykonania przeglądu. Za zaniedbanie tego obowiązku grozi mu mandat, konkretnie w wysokości 300 złotych. Jeśli dojdzie do jego wystawienia, przedsiębiorca ma 14 dni (licząc od daty wydania decyzji) na opłacenie kary, za pomocą przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Urząd Skarbowy. Co więcej, uiszczenie kwoty wynikającej z nałożenia kary nie zamyka sprawy. Podatnik nadal musi zadbać o przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego. Ponadto, o takiej kontroli serwisowej trzeba pamiętać w dodatkowych okolicznościach, np. kolejnego leasingu lub najmu kasy bądź drukarki fiskalnej. To samo dotyczy wznowienia działalności – nim przedsiębiorca wróci do ewidencjonowania obrotu, wpierw jego urządzenie rejestrujące musi przejść przegląd techniczny.

Raporty fiskalne – jak wygląda ich realizacja w przypadku urządzeń fiskalnych online?

Kolejnym wymogiem, którego nie może pominąć żaden użytkownik kasy lub drukarki rejestrującej, jest konieczność realizowania raportów fiskalnych. Dotyczy to oczywiście również online’owych urządzeń rejestrujących. Chodzi o dwa typy dokumentów: raporty dobowe i miesięczne (okresowe). Co prawda każdy z nich zawiera dane dotyczące innego przedziału czasu, a zasady ich realizacji nieco się różnią. Niemniej, dotąd raporty dobowe i raporty miesięczne wykonywało się tak samo bez względu na rodzaj obsługiwanej technologii sprzedaży. Mowa o regularnym, poprawnym wystawianiu papierowych dokumentów. Tymczasem zadanie to ulega drobnemu, aczkolwiek bardzo ważnemu zróżnicowaniu w przypadku kas i drukarek rejestrujących nowej generacji. Jeśli chodzi o użytkowników modeli online, muszą oni pamiętać, żeby raporty okresowe wystawiać w dotychczasowej, tradycyjnej postaci (papierowych wydruków), natomiast raporty dobowe – w wersji cyfrowej. Te drugie bowiem są zapisywane w specjalnej pamięci chronionej, którą dysponują technologie sprzedaży komunikujące się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas.

1 Comment

  1. samsen

    co do raportow – wartosciowe wiadomosci, bede o tym pamietac

    co do przegladow – niewiele te informacje u mnie zmieniaja. o terminowe przeglady serwisowe dbam a pozostale sytuacje mnie nie dotycza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA: *

© 2022 superpos.com.pl

Theme by Anders NorenUp ↑