Jak wybrać właściwe urządzenie fiskalne i zacząć z niego korzystać?

Wymóg zakupu urządzenia fiskalnego może okazać się niepokojący dla początkujących przedsiębiorców. Tym bardziej w momencie, gdy Ci dowiedzą się, że rozwiązań technologicznych jest bardzo wiele, zaś sama kwestia stosowania z kasy rejestrującej jest uregulowana konkretnymi, poważnymi przepisami prawnymi. Niemniej, wystarczy kierować się przynajmniej kilkoma głównymi zasadami, by opanować rosnące „fiskalne przerażenie”.

Kasa lub drukarka, czyli specyfika biznesu

Zanim dokonamy wyboru i zakupu urządzenia rejestrującego, powinniśmy najpierw dokładnie zastanowić się, jaka jest firma, którą prowadzimy lub zamierzamy prowadzić. W jej specyfice bowiem kryją się odpowiedzi na pytania dotyczące koniecznych do wdrożenia rozwiązań. Zastanówmy się, czy przyszłe urządzenie powinno służyć pracy stacjonarnej, czy mobilnej; dysponujemy dużym asortymentem, a może raczej dość wąską ofertą? Na jakie natężenie ruchu chcemy być przygotowani? Czego jeszcze oczekujemy od technologii sprzedaży oraz jak rozumiemy jej „wygodną obsługę”? Wszystkie te kwestie okażą się istotne dla dalszego wykonywania zawodowych obowiązków.

Dalej mamy podstawowe rozróżnienie: kasy i drukarki fiskalne. Decyzja odnośnie tego, na który z tych rodzajów urządzeń powinniśmy postawić, powinna też wykrystalizować się na bazie powyższych rozważań. Same kasy i drukarki bowiem funkcjonują równolegle i ani jedne, ani drugie, nie są ta po prostu „lepsze”. Drukarki rejestrujące przede wszystkim oferują więcej możliwości (jeśli chodzi o parametry czy, na przykład, konfigurację wydruku), ale i potrzebują do pracy komputera oraz programu sprzedażowego. Tymczasem drugi rodzaj urządzeń jest samowystarczalny – dodatkowe różnice pomiędzy modelami można prześledzić, przeglądając kasy fiskalne wybierane przez przedsiębiorców w Nowym Dworze Mazowieckim. Przykład ten dobrze obrazuje, że rynek technologii sprzedaży jest bogaty w różnorodne rozwiązania, zdolne sprostać oczekiwaniom nawet wymagających przedsiębiorstw.

Gdy już zakupisz urządzenie fiskalne…

Sam zakup kasy nie oznacza jeszcze, że możemy rozpocząć prowadzenie sprzedaż z jej użyciem. Urządzenie musi wcześniej przejść całą procedurę instalacyjną, a także trzeba je poprawnie zarejestrować. Dopiero wtedy będziemy mogli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpocząć rejestrowanie obrotu. Na czym polegają te procedury? Można je podzielić na 3 główne etapy.

Pierwszy z nich opiera się przede wszystkim na informacji do Urzędu Skarbowego o planowanym rozpoczęciu ewidencji obrotu. Chodzi o tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne, mające formę pisemną i zawierające takie dane, jak: NIP podatnika, jego imię i nazwisko lub nazwę, liczbę planowanych urządzeń, adresy miejsc, gdzie zostaną wdrożone oraz termin instalacji. Co ważne, dokument nie może wpłynąć do Urzędu Skarbowego później, niż 1 dzień przed rozpoczęciem rejestrowania obrotu przy pomocy kasy lub drukarki (choć samo pismo jesteśmy w stanie doręczyć osobiście lub listownie). Drugi etap należy do fiskalizacji: przełączenia sposobu funkcjonowania urządzenia z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Po m.in. zsynchronizowaniu pamięci fiskalnej z modułem fiskalnym oraz trwałym zapisaniu numeru NIP podatnika wszystkie operacje wykonane na danej kasie lub drukarce są przez nią rejestrowane i zapamiętywane. Fiskalizacja jest działaniem jednorazowym, nieodwracalnym i wraz z jego zakończeniem możemy rozpocząć sprzedaż i wystawianie paragonów. Natomiast trzeci z wymienionych etapów polega na ponownym zawiadomieniu organów skarbowych za pomocą pisemnego tzw. zgłoszenia poinstalacyjnego. Dokument informujący o przeprowadzonej fiskalizacji musi trafić do Urzędu najpóźniej 7 dni od jej wykonania przez uprawnionego serwisanta. Potem wystarczy już tylko umieścić na obudowie urządzenia otrzymany numer ewidencyjny.

1 Comment

  1. Anit@Zaremb@

    Fajny artykuł dobrze tłumaczący kilka ważnych zagadnień, związanych z korzystaniem z urządzeń fiskalnych. Będę śledziła informacje dalej 🙂 pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA: *

© 2022 superpos.com.pl

Theme by Anders NorenUp ↑